Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca (ASIM)

L’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca (ASIM), creat pel Consell de Mallorca, es va inaugurar l’11 de maig de 1999.
Depèn de la Secció d’Arxius i Patrimoni Documental del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, i és un arxiu especialitzat en el cinema, la fotografia, la música i la història oral, relacionats amb l’illa de Mallorca, de lliure accés per a tota la ciutadania.

L’Arxiu disposa de diversos tipus de fons agrupats en:

A) Fototeca (fons fotogràfics)

Conté 43 fons fotogràfics, el més important dels quals és el Fons Rul·lan (1921-1981) que el 1999 va passar a formar part dels fons de l’Arxiu. Inclou els treballs fotogràfics de Gaspar Rul·lan Garcias i del seu fill Francesc Rul·lan Buades. Comprèn uns 100.000 negatius i 1.000 positius.

B) Filmoteca (fons cinematográfics)

Es componen de 41 grups documentals que sumen més de 300 bobines dels següents formats cinematogràfics: 35 mm, 16 mm, 9’5 mm, 8 mm i S8. (1915-2011).

C) Audiovisual (fons videogràfics)

Conté uns 2000 enregistraments magnètics (U-matic, Betacam SP, VHS i DVCAM) i digitals (DVD, avi, mov, etc.).

D) Fonoteca (fons fonogràfics)
Fons musical de Mallorca.

Arxiu d’Història Oral Joan Miralles (AHOJM).

Fons Fonogràfic COPE Mallorca (1960 i 1990).
Tonades de Feina (29 CD).

Glosadors. Enregistraments digitals (MP3) (1986-2010).

E) Fons especials

Programes de mà cinematogràfics (1920-1970), 4793 unitats; cartells cinematogràfics (1950-2000), 170 unitats; affiches i postals cinematogràfiques (1920-1970); aparells cinematogràfics, fotogràfics i videogràfics.

F) Biblioteca auxiliar

Consta de, aproximadament, dos mil llibres i uns mil fullets. Aquest fons bibliogràfic tracta dels temes que interessen a l’Arxiu: fotografia, cinema, televisió, ràdio, etc.

PUBLICACIONS DE L’ASIM

Quaderns de l’Arxiu del So i de la Imatge (2002-2008).

Catàlegs d’exposicions (1999-2014)

Catàlegs de joves fotògrafs (2000-2006)

Col·lecció de DVDs Les músiques de Mallorca (2006-2008)