Avís Legal

Editors:

La Cinémathèque de Toulouse

Seu: 69 rue du Taur – 31000 Toulouse
Telèfon: 05 62 30 30 10 – Fax: 05 62 30 30 12
Associació Llei 1901
SIRET: 32401892800030
APE: 91022Z
IVA intracomunitari: FR08324018928

Director de la publicació: Franck Loiret, Director.

 

Institut Jean Vigo

Seu: 1 rue Jean Vielledent – 66000 Perpinyà
Telèfon: 34 04 68 09 39
Associació Llei 1901
SIRET: 77618048100033
APE: 9499Z
IVA intracomunitari: FR01776180481

Director de la publicació: Michael Cade, President

 

Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca

Seu: Plaça de l’Hospital, 4, 3a planta − 07012 Palma
Telèfon: 971 21 95 60
CIF: S0711002F

Director de la publicació: Francesc X. Bonnin, Director tècnic

 

Filmoteca de Catalunya

Institut Català de les Empreses Culturals

Seu: Plaça de Salvador Seguí, 1 – 9  - 08001 Barcelona
Telèfon: 935 671 070
CIF: Q-0801212B

Director de la publicació: Esteve Riambau, Director

 

Aquest lloc respecta la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual. Els documents fílmics de la Mémoire Filmique du Sud (Memòria Fílmica del Sud) són reproduccions d’obres de domini públic o de les quals La Cinémathèque de Toulouse, l’Institut Jean Vigo, l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca o la Filmoteca de Catalunya han obtingut les autoritzacions necessàries per a la seva comunicació pública i explotació de la manera en què es posen a disposició del públic.

Tots els drets de les obres reproduïdes i difoses en aquest lloc web estan reservats. Les obres reproduïdes en aquest lloc web es posen a disposició del públic únicament per a consulta. Se’n prohibeix qualsevol altre ús no autoritzat.

La Mémoire Filmique du Sud, com a base de dades, està protegida pels articles L341-1 i següents del Codi de la Propietat Intel·lectual, i les disposicions de la Llei francesa d’1 de Juliol de 1998 incorporades al Codi de la Propietat Intel·lectual, de la Directiva Europea d’11 de març de 1996 sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

Per tant, cap dels documents del lloc web www.memoirefilmiquedusud.eu pot ser reproduït, modificat, distribuït ni comunicat públicament de manera diferent a l’expressament autoritzada. La modificació d’aquests documents o la seva utilització per a qualsevol fi que no sigui per a la consulta personal dels visitants constitueix una infracció del codi dels drets de propietat intel·lectual relatiu a la llei francesa.

Per a qualsevol petició de còpia del material contingut en aquest lloc web, cal enviar una sol·licitud per escrit a l’Institut Jean Vigo, La Cinémathèque de Toulouse, l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca o la Filmoteca de Catalunya. A La Cinémathèque de Toulouse, l’Institut Jean Vigo, l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca i la Filmoteca de Catalunya ens esforcem per difondre informació fiable i actualitzada en els nostres webs. Malgrat els nostres esforços, poden aparèixer errors a les nostres pàgines. Si us plau, accepti les nostres disculpes i el nostre compromís de solucionar al més aviat possible les dades incorrectes. Per a qualsevol comentari o pregunta en relació al lloc web podeu contactar-nos per e-mail a l’adreça: contact@memoirefilmiquedusud.eu

Malgrat les nostres investigacions, alguns titulars dels drets romanen desconeguts. Si vostè té alguna informació sobre aquest assumpte, el convidem a comunicar-nos-la a l’adreça electrònica: contact@memoirefilmiquedusud.eu.

La Cinémathèque de Toulouse, l’Institut Jean Vigo, l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca i la Filmoteca de Catalunya no garanteixen que el lloc o el servidor estiguin lliures de virus o altres components nocius.

Les marques i logotips reproduïts o esmentats en aquest lloc estan registrats pels seus titulars i no poden ser utilitzats sense el consentiment previ per escrit del titular de la marca.
Per a qualsevol demanda d’imatges o qualsevol investigació, us agrairem que contacteu amb nosaltres per correu electrònic a: contact@memoirefilmiquedusud.eu o per correu postal a les adreces anteriorment esmentades.

Informàtica i protecció de dades: aquesta informació està destinada únicament a la Mémoire Filmique du Sud. Vostè té dret d’accés, modificació, rectificació i supressió de les dades relatives a la seva persona (art. 34 de la llei “Informàtica i Llibertats” del 6 de gener de 1978).

Tots els drets reservats per a totes les imatges i textos a La Cinémathèque de Toulouse, l’Institut Jean Vigo, l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca, la Filmoteca de Catalunya o als seus respectius autors.

Per establir un hipervincle a un document fílmic de la Mémoire Filmique du Sud(des d’un lloc web o un blog, per exemple), utilitzeu l’adreça indicada als Permalinks situada sota la icona a l’esquerra de les descripcions detallades (com l’adreça: http://www.purl.org/yoolib/memoirefilmiquedusud/….)