Anterior
Pròxim

La pel · lícula en pel · lícula

La pel · lícula en la pel · lícula pot ser una vida útil molt llarga, quan se sotmet a un tractament adequat. Com filmoteques, La Cinémathèque de Toulouse i l’Institut Jean Vigo són les úniques estructures de la nostra regió amb els mitjans tècnics i habilitats per salvar i preservar pel · lícules en bones condicions. Si no és tractada amb cura i emmagatzemat, el suport de la pel · lícula s’exposa a molts danys (esgarrapades, pols, floridura …) que fan difícil o simplement impossible d’utilitzar. Per tant, és important guardar aquestes pel · lícules per transmetre aquestes imatges per a les generacions presents i futures.