Anterior
Pròxim

Les pépites bonus Mémoire filmique du Sud

L’Institut Jean Vigo s’uneix a les sales de cinema Castillet i Cinémaginaire per transmetre clips de escanejat a través de les pel · lícules de cinema Memòria Projecte Sud. Els espectadors podran descobrir al programa de vista prèvia, les petites llavors sobre la història de la nostra regió … Visita el cinema per a una immersió en la memòria col · lectiva (veure les sales de cinema del programa).