• Viatge a Indoxina
    Invitació a viatjar... A Indoxina l'any 1951
  • Bartomeu Morlà
  • Voyage de Port-Vendres à Alger
  • Francesc Bordàs Salellas

Darrera actualització a la xarxa

Veure’n més

Notícies

Dels Pirineus a la Mediterrània : Memòria Fílmica del Sud creua les fronteres

Fa dos anys que la Cinémathèque de Toulouse i l’Institut Jean Vigo de Perpinyà es varen associar per crear el portal Memòria Fílmica del Sud. Es tractava, sobretot, de (re)trobar films relacionats amb el sud i que encara estiguessin en possessió de particulars, empreses i/o associacions.

(Llegir més...)

Les pépites bonus Mémoire filmique du Sud

L’Institut Jean Vigo s’uneix a les sales de cinema Castillet i Cinémaginaire per transmetre clips de escanejat a través de les pel · lícules de cinema Memòria Projecte Sud. Els espectadors podran descobrir al programa de vista prèvia, les petites llavors sobre la història de la nostra regió … Visita el cinema per a una immersió en la memòria col · lectiva (veure les sales de cinema del programa).


No llenceu les vostres pel∙lícules!

No llenceu les vostres pel∙lícules!

 » No llenceu les vostres pel∙lícules!   » , és el lema de la Federació Internacional d’Arxius Fílmics ( FIAF ) , proclamada en el Manifest amb motiu del seu 70 aniversari .

(Llegir més...)